En musikfestival av ungdomar, för ungdomar


Skolavslutningen är ett tillfälle då alkohol kan förekomma i samband med fester och firande. Därför ville Karlstad kommun erbjuda ungdomar ett minnesvärt och alkoholfritt avslutningsfirande. Resultatet blev Lots of Love, en musikfestival arrangerad av ungdomar, för ungdomar.


Ett samarbete mellan kommunen, Ungdomens hus och ungdomsfullmäktige

Initiativet till festivalen grundade sig i att Ungdomens hus i Karlstad fick resurser från kommunen för att anordna ett skolavslutningsevent för att på så sätt förebygga alkoholdebuter och minska berusningen vid skolavslutningen. Ungdomens hus valde att låta ungdomar själva arrangera en festival med hjälp av de pengar som kommunen bidragit med.


Lots of Love är en kärleksfylld musikfestival som är gratis för alla besökare. Festivalen erbjuder ett tryggt och alkohol- och drogfritt firande under skolavslutningen. Initiativet till festivalen kommer från engagerade ungdomar som sitter i Karlstads kommuns ungdomsfullmäktige, som också är med och arrangerar den årliga festivalen. Marknadsföringen kring festivalen riktar sig framförallt till unga som går i högstadiet och gymnasiet.


Nyktra artister och deltagare

Festivalen arrangeras traditionellt på Sandgrundsudden mitt i centrala Karlstad. Festivalområdet är inhägnat och vakter och fritidsledare håller uppsikt för att säkerställa att festivalen är fullständigt alkohol- och drogfri.


Under festivalkvällen är den stora scenen i fokus, där artistuppträdanden sker. De artister som uppträder är främst nationellt kända artister men även lokala artister. Alla artister skriver under ett avtal där de förbinder sig till att ingen alkohol får förekomma i samband med festivalen. 


Jämställd festival

Lots of Love är ett politiskt oberoende arrangemang som strävar efter en jämställd musikscen.