NYHETER

Hello world

INGET LOTS OF LOVE 2022

Lots of Love är en festival i samband med skolavslutningen som arrangeras av Karlstads kommuns ungdomsfullmäktige. På grund av tidigare pandemiår har inget ungdomsfullmäktige funnits, och därmed har årets festival inte kunnat planerats. Vi vet att många ungdomar sett fram emot festivalen - och vi hoppas att den kan genomföras nästa år igen. 


Lots of Love 2023

Vi kan gladeligen berätta att vi fått in kandidater till kommande ungdomsfullmäktige 22/23, och hoppas att våra engagerade ungdomar vill medverka i kommande planering av Lots of Love 2023.LOTS OF LOVE UNDER ÅREN